Műhelymunka

Ha nem fonnánk egymásnak töviskoronát - Egy néprajzkutató gondolatai a cigányságról

 

 

A magyarság és a cigányság többszázéves együttélése számos szép és tanulságos példával szolgálhat a mai feszült helyzetben is. Újkígyóson, ahol Harangozó Imre néprajzkutató született, a gazdálkodó emberek megbecsülték a földeken dolgozó és más hasznos mesterségeket űző cigányokat. Ezeket a gyermekkori emlékeket és a Kárpát-medencei gyűjtőútjai során megismert történeteket idézi fel írásában.

 

   

 

Bővebben ...

Hiszem, hogy szíve van e földnek… 2.rész

Palóc Határkereszt (Fotó: Sebestyén Sándor István)

 

 

A Felföld hegyektől védettebb ódon városait, Besztercebányát, Lőcsét, Körmöcbányát, Bártfát, Korponát, Késmárkot, illetve épen maradt várait, Bajmóc, Árva és Krasznahorka „büszke várát” látogatva érzékelhetjük, milyen is lehetett a török hadak által föl nem dúlt középkori településeink képe, elődeink élete e tájon.

 

 

 Palóc Határkereszt (Fotó: Sebestyén Sándor István)

Bővebben ...

Ott a szív is – mégpedig épp a világhegy alatt…

Lükő Gábor emlékére

Harangozo Imre 150Játszunk el a gondolattal! Mi van akkor, ha ennek az öreg alföldi beretvatoknak az ékrovásos vonalai a mindenség rendjének szakrális és fizikai alapjait jelölik? Az általuk kirajzolódó közép, talán a mindenség közepe, a Teremtő és a teremtés helye is. Megidézi a világhegy kontúrját melynek csúcsa fölött ott lebeg. ott tör az égre három, vagy talán inkább egy –három részre oszló– növény, ami mintha tulipán lenne. Elszakad a hegy csúcsától, az égre tör, oda, ahol a beretvatok zárja alól valamiféle magvak, talán az ige fényjelei indulnak el, éppen négyes osztás szerint.
Ha eljutunk idáig, joggal vetődik föl a kérdés: mi indította eme hétköznapi kis tárgy alkotóját mindezek megmetszésére? Kérdésünkre egy Kallós Zoltán gyűjtésében talált kalotaszegi népdal adhat választ:

Bővebben ...

Hiszem, hogy szíve van e földnek… 1.rész

 

Kisebbségben élni mindennapi kihívás. Kitartás, türelem és erő kell hozzá s kell valamiféle morális emelkedettség is. Bár jómagam Békésben, a határ magyar oldalán születtem, mégis van személyes tapasztalatom a kisebbségi sors mindennapi mibenlétéről. Valami határozott belső késztetés, vagy inkább kényszer indított útnak, egészen fiatalon.

 

Bővebben ...

"Ki el nem tudja mondani..."

"Ki el nem tudja mondani..."

Befejezés

Iskoláinkban gyakran hallhatjuk, hogy az első osztályosok két-három hónap alatt megtanulnak írni és olvasni. Az ötödik osztályosok ennyi és ennyi hét alatt micsoda nagy tudást tettek magukévá. Egyik tanár egyik, egy másik más módszerre esküszik. Pedagógiai kísérletközpontok dolgozzák ki a szerintük jobbnál jobb módszereket a tanításra és a nevelésre. Az anyagi tudás, a konkrét ismeret átadása ma virágkorát éli. Eddig soha sem akartak ennyi "életbevágóan fontos" ismeretet átadni a gyermekeknek. Egy hét éves iskolás naponta 6-7 órát ül az iskolapadban. NINCS MESE (vagy ha van a "gyermek szintjén" a napi tananyaghoz gyártott tanmese), tanulni kell!

Bővebben ...