- Harangozó Imre: "Anyám, anyám szép Szűz Márjám..." Régi imádságok a gyimesi és moldvai magyarok hagyományából. Lükő Gábor előszavával. 1992.

- Zsótér József: A falu közepe Kisgazdavilág Újkígyóson. 1993.

- Kovács Ferenc: Aradvégi mondák szerk.: Sarusi Mihály 1994.

- Harangozó Imre: Adalékok a népi műveltség vizsgálatához . 1995.

- Kovács Ferenc: "A sánta kutya lábán forgó palota..." Arad megyei népmesék. szerk.: Sarusi Mihály 1996.

- Harangozó Imre: "Krisztusz háze arangyosz..." Archaikus imádságok a gyimesi és moldvai magyarok hagyományából Erdélyi Zsuzsanna előszavával. 1998.