Rendezvények

Rendezvények

2002
január 31. Réthey Prikkel Miklós: Rákóczi kis úrfi Élő alföldi balladaköltészetünk közreműködik: Szűcs Miklós

2001
január 15. Dr. Bakay Kornél: Az Árpádok országa
február 23. Dr. Bárdy László: A jelenkori álvallások csapdájában
február 25. Jánosi András: A XVIII-XIX. sz. magyar hangszeres zenéje közreműködik a Jánosi zenekar és Szűcs Miklós
március 14. Jókai Anna: Az írástudók felelősége
március 30. Kunkovács László: Ótörök kőemberek
április 22. Kocsis István: A Szent Korona tana
május 11. Dr. Andrásfalvy Bertalan: Hagyományunk szerepe az erkölcsi nevelésben
október 22. Dippold Pál: A "rendszerváltás" története író szemmel
november 30. Móser Zoltán: "AVE REX LADISLAUS" Szent László királyunk apokrif szentsége

Bővebben ...

Népfőiskolai hétvégék, tanácskozások, táborok

nekes lnyokEz a forma felel meg a leginkább a népfőiskoláról kialakított hagyományos képnek. Az Ipolyi Arnold Népfőiskola eddig 12 ilyen rendezvényt bonyolított le. Gyakran más szervezetekkel közösen rendeznek egy-egy nagyobb lélegzetvételű programsorozatot. Így hirdettek meg közös alkalmat az Örökség Népfőiskolával, a Lakatos Demeter Egyesülettel, és a szamosújvári Téka Alapítvánnyal is. Az összes programsorozat részletes ismertetésére itt most nem nyílik Lehetőség, ezért csak szúrópróbaszerűen mutathatunk be egy-egy rendezvényt. 1992 október 22-e és 25-e között volt az első, országos érdeklődésre is számot tartó rendezvény, amely a kiírás szerint a moldvai magyarság hagyományos műveltségével, népdalaival, népzenéjével, táncaival kívánta megismertetni a mintegy 130 résztvevőt. A 25 Moldvából érkezett csángó-magyar vendég mellett a téma legkiválóbb kutatói, köztük Domokos Mária, Erdélyi Zsuzsanna és Lükő Gábor is tartott itt előadást. 1994 júniusában a kiváló néprajzos házaspár Makoldiné Papp Gizella és Makoldi Sándor vezetésével került sor arra az Újkígyós népi építészetét dokumentáló gyűjtőtáborra melynek gazdag eredménye máig kiadásra vár.

Bővebben ...