Szellemi elődök

A hagyomány arra való, hogy az ember el tudjon igazodni a világban – beszélgetés Halász Péter néprajzkutatóval

Több mint ötven éve kíséri figyelemmel a moldvai csángók sorsát, életét, szokásvilágát. Legutóbb megjelent kötetében a csángók párválasztását, szerelmi életét mutatja be. Bár a terepmunkában már akadályozza egészségi állapota, még számos feldolgozatlan kutatási anyag hever a jegyzetei között. Halász Péter magyarországi születésű néprajzkutatót gyimesközéploki otthonában kerestük fel.

Magyarországiként Gyimesben telepedett le, mégis moldvai néprajzi témákkal foglalkozik leginkább. Hogyan alakult ki ez? Nem fordult a kutatói figyelme a Gyimesek felé az ideköltözéssel?

Bővebben ...

Ferencz Éva (1951. – 2013.)

 

Az Ipolyi Arnold Népfőiskola gyakori vendége, kedves szellemi és szakmai munkatársunk és barátunk volt Ferencz Éva Magyar Örökség-díjjal kitüntetett ének és színművész. 2013 őszén fájdalmasan ért a hosszas szenvedése végére pontot tévő, mégis váratlan halálhíre. Az Egyesületünk munkájában szinte a kezdetektől részt vevő, a Magyar Kultúra Lovagja, Magyar Örökség-díjjal és a Tinódi-lanttal is kitüntetett barátunk gyergyószárhegyi székely család gyermekeként Szolnokon látta meg a napvilágot.

 

 

 Daczó Árpád Lukács erdélyi ferences szerzetessel.

Bővebben ...

Ipolyi Arnold Népfőiskola alapítói

02Alapító tagunk

Ha a kígyósi pusztán arcunkba csap a koraőszi szél és orrunkba hozza azt a felejthetetlen fanyar mocsárszagot, amit csak az itteni laponyagok képesek kibocsátani, különös érzés keríthet minket, a két Kígyós szülötteit hatalmába, az otthonlét megfoghatatlan, mégis megnyugtató érzése. Az érzés pontosabb meghatározásához csak akkor juthatunk közelebb, ha Juli pusztán, az őszelejei napsütésben, nagyon halkan, valahol az apró felszíni zajok és a mindent betöltő mélységes csönd mögött, meghalljuk az újkígyósi harang szavát, amint az esti Úrangyalát kondítja.

Zsótér József

(1927 – 2003)

állattenyésztő szakmérnök,

helytörténeti kutató

 

 

Zsótér József érettségi képe

 

 

Bővebben ...

Ipolyi Arnold Népfőiskola alapítói

149702833 2801059633467374 3781315357622967132 n

 

 

Szigeti Antal, római katolikus plébános, kiérdemesült esperes közel három évtizedig szolgálta Újkígyóst. Ez idő alatt megújult a helyi templom, és a plébánia is. Az ő kezdeményezésére épült fel a Szent Erzsébet Szeretetotthon, támogatásával jött létre az Ipolyi Arnold Népfőiskola. Irányításával a felújított békéscsabai templom társszékesegyházi címet kapott, ahol szintén neki köszönhetően évente több hangversenyre is sor kerül. Hírportálunk Szigeti Antal atyát választotta a hét emberének.

 

 

 

 Ft. Szigeti Antal kanonok, Újkígyós díszpolgára

Bővebben ...

Mestereink mondták rólunk:

Erdelyi Zsuzsanna

Erdélyi Zsuzsanna, Kossuth-díjas néprajztudós, a Nemzet Művésze (Budapest):

Részt vettem az Ipolyi Arnold Népfőiskola néhány konferenciáján, pl. az 1992. októberi nagysikerű rendezvényén, amelyen neves néprajzkutatók is, például Domokos Mária és Lükő Gábor is jelen volt. Közvetlenül gyűjthetünk a nagyszámban meghívott moldvai énekesektől. Időközben Harangozó Imre Szigeti Antal plébános úrral létrehozta az Ipolyi Arnold Népfőiskolát, amely egyrészt jelentős hatású szellemi műhely, másrészt néprajzi tevékenységük intézményi háttérbázisa is. A névadónak megfelelően szolgálta és szolgálja a népismeret- közművelődés ügyét. A 2010 nyarán teljessé vált kiállításaikkal, annak tartalmi, esztétikai igényességével méltán szereztek hírnevet Újkígyósnak, fémjelezve az alapítók törekvéseit, az ilyen típusú finn mintára elterjedt szellemi műhely létjogosultságát.

Halasz Peter

Halász Péter, néprajzkutató, nyugalmazott főtanácsos (Gyimesközéplok):

Az 1980-as évek derekán, a puhulóban lévő, de még mindig igen rágós diktatúra idején a Debreceni Tanítóképző Főiskola diákjai meghívtak, hogy beszéljek nekik a moldvai csángókról, akik nemcsak a hagyományos magyar művelődés legarchaikusabb rétegeinek őrzői, hanem egyben a külhoni magyar népcsoportok legkíméletlenebbül elnyomottjai is. Mindenképpen méltók tehát arra, hogy a magyar ifjúság leendő nevelői tudjanak róluk, megismerjék sorsukat. Velem jött Budai Ilona, a Népművészet – akkor még – Ifjú Mestere, hogy száraz és unalmas előadásomat csodálatos énekszavával színesítse. A találkozót a főiskola kollégiumnak egyik serény és tettrekész diákja, bizonyos Harangozó Imre szervezte, akinek aztán komoly dorgálásban volt része, amiért a KISZ tagdíjakból „finanszírozott” összejövetelen „klerikális hangok” is elhangzottak – Ilona ugyanis néhány Csángóföldről való Mária-énekkel gazdagította a műsort. Ilyen körülmények között ismertem meg Harangozó Imrét, s az ismeretségből később kölcsönös megbecsülésen alapuló fegyvertársi barátság lett: sok közös kezdeményezésben vettünk részt, s ha össze kellett vetnünk a vállunkat, mindig számíthattunk egymásra.

Bővebben ...