Sajtó

Cikkek a romániai magyar sajtóban 1995-2001

A cikkeket Udvardy Frigyes gyűjtötte ki.

1995. március 30.

Kovács Ferenc aradi népköltészeti gyűjtő kéziratban maradt, az ötvenes években született gyűjtéséből ad ízelítőt Aradvégi mondák című népköltészeti gyűjteménye, melyet a magyarországi, újkígyósi Ipolyi Arnold Népfőiskola adott közre. Kovács Ferenc Aradon a városszéli, akkor még nagyobbrészt magyar lakosságú negyedek népköltészeti kincsét gyűjtötte össze és ennek egyik értékes fejezetét kapja kézbe az olvasó. /Romániai Magyar Szó (Bukarest), márc. 30./

1996. március 6.

Magyarországon, Szabadkígyóson márc. 4-én megkezdődött a moldvai csángómagyar művészeti együttesek vezetőinek egyhetes tábora. A Lakatos Demeter Egyesület és az újkígyósi Ipolyi Arnold Népfőiskola által szervezett továbbképzésen húsz csángó vesz részt. Az előadók között van Halász Péter csángókutató művelődéstörténész, Kóka Rozália előadóművész és Jáki Teodóz bencés szerzetes. /Romániai Magyar Szó (Bukarest), márc. 6./

Bővebben ...

A kígyósi néptanító és népfőiskolája

Sarusi Mihály írása

sarusimihalyA honi népfőiskolák legjobbjainak egyikét, az újkígyósit hozta létre s működteti Harangozó Imre. Irodalmi, népismereti, helytörténeti, magyarságtudományi előadássorozatokat kínál a kígyósi Ipolyi Arnold Népfőiskola másfél évtizede. A Magyar Hírlap írása.

A tudásszomjjal áldott helybéliek és a népfőiskola egész országra kiterjedő baráti köre évről évre magyarvilág-járó körútra indul - a Kárpát-medencében. Egyiken, amely az erdélyi Mezőségre vezetett, e sorok rovója is ott lehetett. A felfedező túra vezetője ki más lehetett volna, mint Harangozó Imre. Ő - a népfőiskola szervezése mellett sok egyéb helyi néptanítói-közművelési föladatot vállalva - népköltési és tárgyi néprajzi gyűjtőként is tekintélyt szerzett a szakkörökben is. Az erdélyi és moldvai régies népi imákat kutatók közül kevésnek van annyi föllelt archaikus imádsága, mint neki a gyűjteményében. Előadóként is sokan ismerik a Szerettől a Lajtáig terjedő térben - szülőhazánkban.

Bővebben ...