Kiállítások

Kiállítás az Ipolyi Arnold Népfőiskolán...

Kígyóstól Kalotaszegig

457134 2871828334170 1332121977 oIdestova több mint húsz éve él a köztudatban, az Újkígyósi Ipolyi Arnold Népfőiskola Kulturális Egyesület, mely megalapulása óta hű, nemes célkitűzéseihez. Alappillérei, a hagyományos paraszti műveltség kutatása és bemutatása, a történelemi, a régészeti, a művészettörténeti, a néprajzi és a honismereti kutatások eredményeinek bemutatása. Mindezek megvalósítására, előadássorozatok kerülnek megrendezésre, időszaki és állandó kiállítások tekinthetők meg, valamint kiadványok gondozása és terjesztése által sem hagyatik hasznos információk nélkül a kedves érdeklődő, látogató. Három állandó és folyton bővülő kiállítást tanulmányozhatunk a Népfőiskola épületében, a Petőfi u. 42 szám alatt. Az egyik teremben megtekinthetjük, Újkígyós és szűk környezetének népi vallásosságának tárgyi emlékeit. A hajdani búcsújárások tárgyi emlékeit, a lakásokban megjelenő bútorokat, képeket, textíliákat, imádságoskönyveket, rózsafüzéreket s így tovább. A kisteremben Czank Gábor egykori újkígyósi plébános, bánáti svábok vallási életét bemutató néprajzi gyűjteménye várja az érdeklődő vendégeket. A szomszéd terem betekintést enged a csángók kivételes világába, a hétköznapokon át, a világrajöveteltől az elmúlásig.


2012. június 24-én a III. Újkígyósi Hazaváró Rendezvény alkalmából és annak tiszteletére, a 291659 2874392238266 446420431 oNépfőiskola épületében berendezésre került, két egyedi, világítással felszerelt üveg vitrin, melyek a Népfőiskola kalotaszegi sarkát hivatottak kiegészíteni, a bennük helyet foglaló egyedülálló kalotaszegi szőttesekkel. Mindehhez kapcsolódva, időszakos kiállítás keretén belül tekinthető meg a 18.-19. században készült, szintén Kalotaszeg környékére jellemző népi kerámia összeállítás, Turovszki Krisztián gyűjteményéből. Ekképpen illő tudnunk, a Kalota és a Körös völgyében, a gyalui havasok, a Vlegyásza és a Meszes hegység között fekszik harmincnégy falu, s ezt hívják Kalotaszegnek. Itt él a magyar identitással rendelkező, tizenkilenc-húszezer magyar. A falvak igen közel helyezkednek egymáshoz, a nép egységes magyar sziget a környező idegen tengerben; a tenger erős, ijesztő hullámverése szüntelen ostromolja a szigetet, ha nem viseljük gondját kalotaszegi véreinknek, annak mi fizetjük meg az árát. Nemzeti érzésük épségét megkérdőjelezni egyelőre nincs okunk, de abban biztosak lehetünk, hogy magyar voltukban, ilyen épen, az őket megkülönböztető és csak reájuk jellemző művészetük segedelmével maradhattak meg. Szomorúan kell ráeszmélnünk, hogy romlik, veszőben a nép művészete, kincsei Kalotaszegen is. Már csupán ebből a szomorú tényből okulván se feledjük el szemrevételezni, a városunkban karnyújtásnyira fellelhető kalotaszegi tárlatot, melyet Harangozó Imre munkássága nélkül nem tekinthetnénk Újkígyós ékességének, az általam már említett kiállításokkal egyetemben.


2012. június 24-e méltó nap volt, hogy végre felavatásra kerülhessen néhai Zsótér József emléktáblája, aki idejét, erejét nem sajnálva, évtizedeken át kutatta, óvta és publikálta városunk történetét s titkait. Kodály Zoltán gondolatait idézem. „Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra nem szerzi meg magának.”

Mancz Fatime Nóra
Újkígyós, 2012. július 3.

Kategória: