Harangozó Imre nevét és munkásságát a Sors Keze hozta szembe velem… 2012-ben nagytiszteletű Fülöp Szabolcs székelydályai református lelkész felkért, hogy a templom mennyezetkazettáiból hiányzó táblát egy saját alkotásommal pótoljuk. A felkérés nagy felelősséget megkövetelő munkát igényelt, a többszáz éves kazetták közé beékelni az én világomat úgy, hogy azok ne zavarják az eredeti alkotásokat.

Ezekben a napokban egyik barátom a kezembe nyomta Harangozó Imre Transzcendens trambulin című munkáját. Rögtön az illusztrációkat és a fényképeket néztem meg, mint mindig. A 101. oldalon ért a meglepetés! Mikor megláttam a szerző egy gyergyóremetei halottas lepedőről készült, felvételét. Rögtön éreztem, hogy az utolsó átmenet rendjének sűrített képjelét kaptam a kezembe! A szőttes sűrített képjele lófejes csónakot formázott, mely a Jordán vizén való átkelést ábrázolja s már tudtam, hogy ezt a témát kell „mennyeznem”!

Ettől a pillanattól kezdtem követni Harangozó Imre munkásságát... Éreztem, hogy néprajzi tudása, gyűjtéseinek hitelessége rendkívül hasznos lesz az én munkásságomhoz is. A Hagyaték című sorozat, amelyben ő oroszlánrészt vállal, ismerőseim körében is olyan hatást váltott ki, hogy sokan változtattak menetközben is az „Életük formáján!”

 

Hálás vagyok, hogy az élet minden terén, életmódomban és képzőművészként is, mai napig élvezhetem Harangozó Imre s az általa alapított Ipolyi Arnold Népfőiskola tevékenységének áldásos hatását!

 

Nagy tisztelettel:

 

Csomortáni Gál László képzőművész,

a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasa.