Műhelymunka

Búcsújárás

bucsujaras ujkigyos

Harangozó Imre néprajzkutató tanulmányai:

Mi a Te könnyeid gyermekei vagyunk...
Adalékok a füzesmikolai búcsújárás történetének vizsgálatához.

Jézushágón
A csíksomlyói búcsújárásról és a kegyhely történetéről.

"Dallal, mitől fölzengjen Magyarország..."
Nemzeti megújulást áhító búcsús gondolatok, két kerek évforduló kapcsán.

Az alföldi búcsújárásról általában

Szent Anna Asszony dicsérete!
Az Ókígyós-majori Szent Anna templom búcsúja

Búcsú Újkígyóson

"Nádi Boldogasszony, el ne hagyd népedet..."
A gyulai kegyhely viszontagságos évszázadairól.

"Alsóvárosi szép rózsa, Szentségös Szűz Mária..."
Szeged-Alsóváros ősi kegyhelyéről

"A szomorú szívek megvigasztalója..."
A máriaradnai búcsújárásról

"Messze, messze jár már híre a Tornyának"
A tornyai Mária-jelenésekről

"Idvez légy, te boldog Várad!"
Szent László városa, a Körösök vidékének szellemi és lelki központja Nagyvárad.

"Ki el nem tudja mondani..."
Befejezés

"A te angyalaidat küldd el..."

Kategória: