Szellemi elődök

Ipolyi Arnold Népfőiskola alapítói

149702833 2801059633467374 3781315357622967132 n

 

 

Szigeti Antal, római katolikus plébános, kiérdemesült esperes közel három évtizedig szolgálta Újkígyóst. Ez idő alatt megújult a helyi templom, és a plébánia is. Az ő kezdeményezésére épült fel a Szent Erzsébet Szeretetotthon, támogatásával jött létre az Ipolyi Arnold Népfőiskola. Irányításával a felújított békéscsabai templom társszékesegyházi címet kapott, ahol szintén neki köszönhetően évente több hangversenyre is sor kerül. Hírportálunk Szigeti Antal atyát választotta a hét emberének.

 

 

 

 Ft. Szigeti Antal kanonok, Újkígyós díszpolgára

 – Miként jutott arra, hogy az Ön útja, Isten szolgájaként vezetni a híveket?
– Mondhatom azt, hogy egyszerre két világba születtem bele. Mélyen vallásos szüleimnek köszönhetően egyszerre tudatosodott bennem földi létem, és a földön túli Isten országának a valósága. Isten és a mennyország léte ugyanolyan bizonyosság volt számomra, mint az, hogy ebben a látható világban élek. Azt is belénk nevelték a szüleink – elsősorban életpéldájukkal –, hogy a láthatatlan földön túli világ sokkal fontosabb, mint a földi.

IGY19032 scaled

„Hálás plébániai közösségünk van, nagyon jó hívekkel” /Fotó: Imre György/

– Gyermekként is gyakran járt templomba?
– Minden vasárnap, hamar második otthonunkká vált Isten háza. Jó papjaink voltak, szerette őket a nép Kondoroson. Öten voltunk fiú testvérek, a kilenc lány mellett, és egy alkalommal Gyenes Miska atya, aki akkoriban káplán volt Regős András esperes úr mellett, mind az ötünket beöltöztetett ministrálni. Nagy megtiszteltetés volt ez a számunkra. Majd legidősebb bátyám, István jelentette be először, hogy pap szeretne lenni. Több mint nyolc év volt közöttünk, már katonaviselt fiatalember volt, amikor Kecskeméten a Piaristáknál dolgozva elvégezte levelező tagozaton a gimnáziumot, hogy azután felvételizzen a papi szemináriumba. Én egy évvel korábban érettségiztem mint ő, a szarvasi Vajda Péter gimnáziumban. Pályaválasztáson gondolkodva először a zenei pálya vonzott, de egyre erősebb volt bennem a gondolat, hogy én is pap szeretnék lenni. Így váltunk ketten egy év különbséggel a szegedi Hittudományi Főiskola hallgatóivá, hogy végül egy napon szenteljenek pappá bennünket Békéscsabán.

IGY19032 scaled

Az Ipolyi Arnold Népfőiskola fölszentelése 1994.

– Innen hová vezetett az útja?
– Jöttek a kápláni évek. Csanádapáca, Orosháza, Zákányszék, Endrőd, majd Mórahalom. Összesen tizennégy évet töltöttem segédlelkészi szolgálatban. Nagyon szép évek voltak ezek, sok hitoktatással, jegyesoktatásokkal és házszentelésekkel. Időközben alkalmam nyílt zenei vonzalmamnak is teret adni, amikor húgom révén meghívtak egy szegedi városi kórusba énekelni. Így lettem a Bartók kórus tagja némi megszakítással közel tíz éven át. Ez akkor szakadt meg végleg, amikor Újkígyósra helyeztek plébánosnak, 1980-ban. Itt közel harminc évig szolgáltam. Ekkor már több felelősség volt a vállamon, de a kezdeti nehézségek után hamar beilleszkedtem az új környezetbe, és nagyon szép évek, évtizedek jöttek. Sokat építkeztünk, a romos plébánia, a temető, a templom felújítása, majd a Szent Erzsébet Szeretetotthon felépítése is erre az időre tehető. Magunk készítette vályogból, társadalmi összefogással tettük lakhatóvá ezeket. Emlékszem, úgy éltünk a szeretetotthonban, mint egy nagy család. Majd 2000. január 2-án felszenteltük Szabadkígyóson az új templomot. Azt gondoltam, én már onnan csak a temetőbe megyek, de másként történt. 2007-ben a Püspök Békéscsabára helyezett.

 148917612 173851870882102 3684046546915969169 n 1
A Szent Erzsébet szeretetotthon fölszentelése 1990.
 

– Itt milyen feladatok várták?
– Az első nagy feladatom volt a száz éves jubileumára felújítani a Páduai Szent Antal tiszteletére felszentelt templomot, amely ez alkalomból megkapta Rómától a Társszékesegyházi rangot. Hálás és buzgó plébániai közösségünk van, nagyon jó hívekkel. Ám a pap élete, munkájának sikere elsősorban nem a külső tevékenységében mérhető, hanem sokkal inkább abban, hogy mennyire tudja az embereket közelebb vinni a másik, láthatatlan, de sokkal teljesebb és soha el nem múló világhoz. Hogy én ezt mennyire tudtam megtenni, azt csak a Jóisten tudja.

                                                                            148735406 696279221046311 7124481627878485962 n

Az újkígyósi plébánia kertjében az 1980-as években Balogh Jánosné Annus nénivel.

Névjegy

Szigeti Antal római katolikus plébánost 1966-ban szentelte pappá dr. Ijjas József megyéspüspök, Békéscsabán. Első kápláni helye Csanádapáca volt, majd Újkígyós következett, ahol a közel három évtizedes szolgálat alatt megújult a helyi templom és a plébánia, valamint felépült a Szent Erzsébet Szeretetotthon. A plébános mindezekért és az idősek gondozásában kifejtett áldozatos munkájáért 1996-ban Újkígyós díszpolgára lett. 1988 és 1993 között esperes, később főpásztora kanonoki címmel tüntette ki. Szigeti Antal 2007 óta Békéscsaba plébánosa, akinek irányításával 2010. december 5-én felújított békéscsabai templom társszékesegyházi címet kapott. Kezdeményezésére alakult meg a Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportja. Négy évvel ezelőtt ünnepelte aranymiséjét.

                                                                    149131342 257085209142077 5840996489110683353 n

 Találkozás Szent II. János Pál pápával Rómában.

Forrás:https://www.beol.hu/helyi-ertek/a-het-embere/odaadassal-latja-el-hivei-lelki-gondozasat-szigeti-antal-2730315/?fbclid=IwAR3aidq58odUtr0SZNflqhXRcJFUWi9XuhzuOr8gHLn5HfB7cZiKxWAl0As

Kategória: