010 templom es kozosseg clip image018Az 1947 utáni több mint négy évtizedes kényszerszünet után, egy, a hagyományokat, nemzeti értékeket középpontba állító egyesület megszervezése már 1989-ben fölmerült. Újkígyósra és a környékbeli városokba, Békéscsabára és Gyulára került néhány olyan fiatal értelmiségi, akik az egyetemi, főiskolai évek alatt kapcsolatba kerültek a félig meddig illegálisan működő szabadművelődési szervezetekkel, népfőiskolákkal. Akkor úgy tűnt, hogy a Hazafias Népfront keretein belül működő TIT szervezeti formája nem alkalmas az elképzelések megvalósításához. Az 1990-es politikai változások után megnyílt a lehetősége annak, hogy új, önálló egyesület alakuljon. 1991 nyarán a római katolikus plébánián találkozott az a csoport, amelyik egy esztendővel később „Ipolyi Arnold Népfőiskola” Kulturális Egyesületként kezdte meg tevékenységét. Névadóul a széles műveltségű, besztercebányai, majd nagyváradi tudós püspököt, Ipolyi Arnoldot választották. Az egyesület alapszabályában fontos elő-evangelizációs lehetőségeket nevez meg célként: a hagyományos paraszti műveltség kutatását és bemutatását, az egészséges nemzettudat fejlődéséhez elengedhetetlen magyarságtudomány ágainak művelését, ezen belül pedig a történelemi, a régészeti, a művészettörténeti, a néprajzi és a honismereti kutatások eredményeinek népszerű bemutatását. Mindezek megvalósítására a következő szervezési formák között történt kísérlet: előadássorozat szervezése, időszaki kiállítások rendezése, kiadványok gondozása, terjesztése.

Az 1993 szeptembere óta tartó Magyarságismereti Sorozat szervezői a magyar műveltség alappilléreit kívánják számba venni. Az előadások nyilvánosak, az eddig megtartott több mint 150 előadáson sikerült kialakítani egy többé-kevésbé állandó közönséget, amely Újkígyósról és a község tágabb környezetéből verbuválódik. A szervezők arra törekszenek, hogy a megközelítési szempontok sokfélesége jellemezze a programsorozatot. A teljesség igénye nélkül tartott itt előadást Andrásfalvy Bertalan, Bakay Kornél, Borbély Jolán, Erdélyi Zsuzsanna, Gilyon Nándor, Halász Péter, Kallós Zoltán, Kiszely István, Molnár V. József, Pap Gábor, valamint Tempfli József katolikus és Tőkés László református püspök is.

Az Ipolyi Arnold Népfőiskola első jelentős programja 1992. május 30-án Lükő Gábor Sárkányok között c. kiállításának a megnyitója volt. Lükő Gábor Kossuth-díjas néprajztudós szűkebb környezetünk jó ismerője, hiszen 1956 utáni megtorlásig a Gyulai Múzeum igazgatója volt. Különös hangulatot adott az egyesület indulásának az idős tudós személyes jelenlétében megtartott megnyitó, amelyen Csoóriné Marosi Júlia népdalénekes is szerepelt. Itt is a teljesség igénye nélkül megemlíthetjük Kunkovács László vizuál-antropológus, Ötvös Tünde keramikus, Petneházy László fafaragó, Kaszás Ákos nemezkészítő, Vidák István és Nagy Mari iparművészek kiállítását, valamit a debreceni Kézműves Udvarház és Szakiskola diákjai is szép kamara-kiállítással mutatkoztak be Újkígyóson.

Számos zenei rendezvényük is volt, ahol hazánk legjelesebb népzenei előadói közül bemutatkozott többek között a Békés Banda, Berecz András, Dinnyés József, Fábry Géza, Ferencz Éva, az Ifjú Muzsikás Együttes, Ivanovics Tünde, a Jánosi Együttes, Kanalas Éva, Szokolay Balázs és a Vándor Vokál is.

Az egyesület szoros kapcsolatokat ápol határon túli magyar szervezetekkel, kulturális intézményekkel is. Tíz éves, kölcsönös szimpátián és személyes barátságok sokaságán nyugvó kapcsolatuk van a válaszúti Kallós Alapítvánnyal, a szamosújvári Téka Alapítvánnyal és az általa működtetett Kaláka Táncegyüttessel. A teljesség igénye nélkül megemlíthető, hogy vendégük volt a Székelyföldről a Szentegyházi Gyermekfilharmónia Haáz Sándor vezetésével és a szovátai Kodály Zoltán Gyermekkar is. Arad megyéből pedig a simonyifalvi Pitypang Néptáncegyüttes is sikeresen szerepelt az újkígyósi közönség előtt. Kapcsolataik is segítenek abban, hogy az egyházközség ifjúsági csoportjával emlékezetes erdélyi utakat szervezzenek.

Az Alapító Okirat szándéka szerint az Ipolyi Arnold Népfőiskola olyan kiadványok gondozását is fölvállalta, amelyek szellemiségükben, tartalmukban kapcsolódnak a programjaihoz, mintegy segédanyagként kiegészítve azokat. Kiadványainak sikeréhez olyan nemzetközi tekintetben is neves tudósok járultak hozzá, mint Bosnyák Sándor, Domokos Mária, Erdélyi Zsuzsanna, Gazda József, Halász Péter és Lükő Gábor.

Az egyesület működésének költségeit a pályázati források bevonása mellett tagdíjakból, magánadományokból és Újkígyós Nagyközség Önkormányzatának támogatásából próbálja fedezni. Legfontosabb támogató mégis az Egyházközség és Szigeti Antal plébános úr, aki az Egyesület Elnökségének is tagja.

Fontos megemlíteni, hogy nagy nemzeti ünnepeink, március 15-e, augusztus 20-a és október 23-a megemlékezéseinek szervezésében Újkígyóson a Petőfi Sándor Művelődési Ház, a Széchenyi István Általános Iskola és a Római Katolikus Egyházközség mellett fontos szerep jut az Ipolyi Arnold Népfőiskolának is. Talán ennek a ténynek is jelentős szerepe van abban, hogy a község Képviselő-testülete az egyesületet – a római katolikus templom mellett – Újkígyós Európai Uniós hozományává választotta.

Az Ipolyi Arnold Népfőiskola Kulturális Egyesület vezetői áttekintve az egyesület elmúlt másfél évtizedének kudarcait és eredményeit a közösségépítésben látja a jövő útját.