2002
január 31. Réthey Prikkel Miklós: Rákóczi kis úrfi Élő alföldi balladaköltészetünk közreműködik: Szűcs Miklós

2001
január 15. Dr. Bakay Kornél: Az Árpádok országa
február 23. Dr. Bárdy László: A jelenkori álvallások csapdájában
február 25. Jánosi András: A XVIII-XIX. sz. magyar hangszeres zenéje közreműködik a Jánosi zenekar és Szűcs Miklós
március 14. Jókai Anna: Az írástudók felelősége
március 30. Kunkovács László: Ótörök kőemberek
április 22. Kocsis István: A Szent Korona tana
május 11. Dr. Andrásfalvy Bertalan: Hagyományunk szerepe az erkölcsi nevelésben
október 22. Dippold Pál: A "rendszerváltás" története író szemmel
november 30. Móser Zoltán: "AVE REX LADISLAUS" Szent László királyunk apokrif szentsége

2000
január 28. Harangozó Imre: "Elmentem a szent Estván templomába..." Magyar szentek tisztelete a moldvai csángók körében
február 25. Gondos Béla: "Ott láték egy kerek kápolnát..." Ősi körtemplomaink a Kárpát - medencében
március 31. Dinnyés József: Töretlen hittel; Énekelt magyar versek
április 14. Kobzos Kiss Tamás: Ezer év a népdalok tükrében;
május 26. Szelestey László: "Közepébe' szent ótár..." Oltárábrázolások a magyar népművészetben.
szeptember 28. Hintalan László János néprajzkutató, tanár Teljesség, kiesés, hazatalálás
október 27. Juhász Zoltán népzenekutató, előadóművész Az információ átadása a népzenében
november 24. Agócs Gergely néprajzkutató, előadóművész A palóc identitás rétegei
december 8. Dr. Végvári József nyelvész, egyetemi tanárpéntek "Testé lett..." Teremtő erők működése a magyar nyelvben.

1999
február 12. Székely Dániel (festő) és Székely Alpár (szobrász) kiállítása A megnyitó beszédet Banner Zoltán (művészettörténész) mondja Közreműködik: János Hajnalka (népdalénekes)
március 12. "Él a magyar, áll Buda még..." Szűcs Miklós és a Dalamáris népzenei együttes műsora
április 30. Berecz András: Lábnyomon ház
május 28. Budai Ilona: "Magyarország az én hazám..."
szeptember 24. Takács György: "Magam megyek még angyalom se küldöm.." A hárompataki archaikus imák mitikus világa
október 22. Pap Gábor: Őseink nyomában Az 1999 nyarán Törökországban és Iránban tett kutatóút ismertetése
november 6. Halász Péter: "Szeret vize martján..." A moldvai magyarokról
november 19. Molnár V. József: "Négyen magyar szent királyok..." Szent Márton, Szent István, Szent Imre és Szent László tisztelete a magyar néphagyományban
december 10. Magyar Zoltán: "Áldott Szent István, Istennek szolgája..." Szent István alakja a magyar kultúrtörténetben közreműködik: Ferencz Éva színművész

1998
január 30. Harangozó Imre: A moldvai magyarság helyzete 1998-ban Közreműködik Éder Enikő népdalénekes (Arad)
február (Lásd a KALÁSZ-szal közös rendezvényünket!)
március 27. Domonkos László: A honfoglaló magyarság viselete a források tükrében
április 24. Kiss Dénes: Ősnyelv - nyelvős (A magyar nyelv logikája)
május 22. Dr. Domokos Mária: Domokos Pál Péter szellemi hagyatéka
október 9. Molnár V. József (néprajzkutató): Hasznos Fallóskút Filmbemutató és előadás
október 29. Zombori Ottó (csillagász): Mi közünk a csillagokhoz?
november 27. Pap Gábor (művészettörténész): Egy alföldi pásztorfaragó, Deák Sándor
december 4. Nagy Imre (muzeológus): Világkép és jelrendszer a síksági indiánok rajzain
december 19. "Betlehembe siessünk..." - az Ifjú Muzsikás Együttes és Marosi Julianna karácsonyi koncertje

1997
március 21. Szelestey László: Pásztoraink képmetsző művészete és szobrászata
április 25. Dr. Bárdi László: Lovas Nomád népek útja Belső-Ázsiából a Kárpát-medencéig
április 26. Andrássy Kurta János: A magyar nép szobrászata Falvay Károly: Népünk hagyományos mozgáskultúrája és táncai
május 8. Dr. Raffay Ernő: A történelmi Magyarország földarabolásának politikai előkészítése
szeptember 19. Dr. Birtalan Ágnes: Csillagmítoszok a mongol és koreai ősvallásban
október 23. Dr. Bakay Kornél: Pusztai barbárok vagy a kincses kelet örökösei...
november 21. M. Papp Gizella - Makoldi Sándor: Népművészetünk alapjelei
december 12. Dr. Kiszely István: Mit adott a magyarság a világnak?

1996
január 19. Szántai Lajos: Hung vára és a halhatatlanság országa.
február Dr. Henkey Gyula: Népünk eredete az embertani kutatások tükrében. Halmy György: Ősök ösvényén. Filmbemutató.
március 16. Tőkés László: Magyarnyelvű oktatás Romániában.
március Dr. Molnár Géza: Ártéri gazdálkodás az alföldön.
április 26. Juhász Zoltán: Magyar pásztorok zenéje. Közreműködött: Fábián Éva népdalénekes.
május Pap Gábor: Kazettás mennyezetű templomaink jelhasználata.
szeptember 27. Dr. Kiszeli István: Őstörténetünk mai szemmel.
október Nagy Katalin: Az avarok régészeti hagyatéka. Dr. Kürti Béla: Viselet a honfoglaló magyaroknál.
november Molnár V. József: A hadak útja.
december 14. Dr. Gilyén Nándor: Az Alföld népi építészete. Dr. Aradi Éva: Hun nyomok Észak-Indiában.

1995
január 27. Vidák István, Nagy Mari: Közép-Ázsiai elemek a magyar népművészetben.
február Gál Péter: Szent László király legendáinak nyomában.
március Harangozó Imre: A magyar nép hagyományos tér és világszemlélete. Sarusi Mihály: Könyvbemutató, Kovács Ferenc: Aradvégi mondák című művének.
április 28. Bolya Gergely: Sámánok nyomában Mongóliában.
május Dúcz László: A magyar címer.
szeptember 15. Forrai Sándor: A magyar rovásírás története. Megnyitóbeszédet mondott Sebstyén László történész Ludwig Rezső: A magyar Szentkorona az aranyműves vizsgálatok tükrében. Bakay Kornél: Honnan jöttünk, kik vagyunk?
október Molnár V. József: A szárnyas nap földje: Kalotaszeg.
november 18. Tempfli József: Hitünk és hagyományaink szerepe az ifjúság nevelésében.
december Sinka Zoltán: Fekete Bojtár vallomásai. Válogatás Sinka István verseiből és írásaiból.

1994
január 20. Kunkovács László: Táltoserő.
február Molnár V. József: Máig Élő ősmítoszunk
március Lele József: Bálint Sándor nyomában.
április Borbély Jolán: Egyházi textíliák mai megfogalmazási lehetőségei. Bakay Erzsébet: A koronázási palást.
május Dúcz László: Köztünk Élő Turulmadár.
szeptember Dr. Erdélyi Zsuzsanna: A Boldogasszony a magyar hagyományban. Közreműködött: Ferencz Éva népdalénekes.
október Dr. Jároli József: Adalékok Békés vármegye történetéhez.
november 4. Falvay Károly: Ritmikus mozgás, énekes játék.
december Medgyesi Pál: A kígyósi honfoglalási temetők népe.

1993
szeptember 23. Kálmán Lajos: A magyar népzene keleti párhuzamai.
október 21. P. Pesti József: Miért fontos őstörténetünkkel foglalkozni? Pap Gábor: Gyorsjelentés a Szentkorona kutatásáról.
november 18. Koszecz Sándor: A fekete ország.