Kiadványok

Kutatások fókuszában, avagy a ,,moldvai valóság”

Korunk 2003. Szeptember

Kinda István

elmentem a szent estan templomabaAz újkígyósi születésű Harangozó Imre jelen kötet tanúsága szerint ismételten a legfőbb érdeklődési körén belül, a hagyományos népi világkép és vallásgyakorlás témájában végez kutatásokat a magyar nyelvterület legkülönbözőbb részein. A 2001-ben megjelent könyv másfél évtizednyi kutatómunkának az eredményeit foglalja össze dolgozatok, szövegközlések, fényképek, sőt digitalizált hanganyag (CD-melléklet) együttesével.

Gazda József, a kötet lektora és az előszó szerzője már az első oldalakon felhívja a figyelmet Harangozó kutatói koncepciójára, elveire, könyvének sajátosságaira. Ez alapján az írások két nagy, szent érzésben fogantak, a hit és a nemzet érzésében: ,,De bármiről is írjon, bármit is idézzen, mindenre ráborul, mindenre ráfonódik, mindent szinte szakrálissá avat a hittel és a nemzeti gonddal való megszentelés.”1 A mély szubjektivitású reflexiót a népélet kutatása iránti elhivatottság hangsúlyozása teljesíti ki a szerző lírai fogantatású vallomás-bevezetőjében.

Bővebben ...

Kiadványok

- Harangozó Imre: "Anyám, anyám szép Szűz Márjám..." Régi imádságok a gyimesi és moldvai magyarok hagyományából. Lükő Gábor előszavával. 1992.

- Zsótér József: A falu közepe Kisgazdavilág Újkígyóson. 1993.

- Kovács Ferenc: Aradvégi mondák szerk.: Sarusi Mihály 1994.

- Harangozó Imre: Adalékok a népi műveltség vizsgálatához . 1995.

- Kovács Ferenc: "A sánta kutya lábán forgó palota..." Arad megyei népmesék. szerk.: Sarusi Mihály 1996.

- Harangozó Imre: "Krisztusz háze arangyosz..." Archaikus imádságok a gyimesi és moldvai magyarok hagyományából Erdélyi Zsuzsanna előszavával. 1998.